Wat is individuele coaching?

WaaW is je compagnon de route tijdens uitdagingen, dromen en gebeurtenissen op je levenspad. WaaW biedt je warme ondersteuning, verhelderende gesprekken en frisse ideeën. WaaW ontmoet je graag in alle facetten van jezelf en neemt de tijd om er met en voor jou te zijn.

WaaW biedt je hiervoor professionele expertise aan. WaaW gaat voor een samenwerkingsrelatie waarbij persoonlijke levenservaring, gelijkwaardigheid, echtheid en vakbekwaamheid hand in hand gaan.

Werkvormen

Bij een heerlijke pot koffie maken we tijd voor een stevige babbel over datgene wat voor jou belangrijk is.
We geven tijd  en aandacht aan datgene wat gehoord en gezien wil worden.

Doorheen het vrijuit praten, kan je jezelf ruimte geven, jezelf  (her)vinden en mogelijke belemmeringen opsporen. Samen gaan we op zoek naar verruimende inzichten, helpende gedachten, krachten en manieren om om te gaan met datgene wat je uitdaagt.

Om een echt proces op gang te krijgen, is een reeks gesprekken aangewezen.

Thema’s of problemen waarbij gesprekstherapie ondersteunend kan werken, zijn  angsten, zinverlies, verlies en rouw, huwelijks- en relatieproblemen, problemen in de werksfeer, onverwerkte emoties, … Ook om op pad te gaan met je dromen en verlangens kan gesprekstherapie je helpen om remmende factoren uit de weg te ruimen.

Is een vorm van hulpverlening waarbij de omgeving en de natuur als extra hulpbron wordt ingeschakeld. Eigenlijk is het een vorm van gesprekstherapie waarbij effecten en gesprek ondersteund worden door het in beweging zijn. Het is letterlijk samen stappen zetten.

Wandeltherapie is zoals het klinkt: de therapie doen we al wandelend. Dus niet in een praktijkruimte, maar buiten in de natuur. We wandelen in de Bourgoyen of langs de Leie of langs de trage wegen terwijl we belangrijke kwesties die voor jou spelen bepreken. We zetten dus letterlijk en figuurlijk stappen richting welbevinden.

Voordelen van wandeltherapie:

 • Wandelen werkt rustgevend en heeft een positief effect op de gemoedstoestand.
 • De beweging die gemaakt wordt is zowel lichamelijke als geestelijke beweging!
 • Door het in beweging zijn beide hersenhelften in verbinding en niet enkel de cognitief verbale luiken.
 • Wandelen geeft energie, maakt je alerter en creatiever.
 • Uit onderzoek is ook gebleken dat mensen door contact met de natuur sneller herstellen en minder last hebben van fysieke en emotionele klachten zoals stress, verdriet en concentratieproblemen.
 • Ook op depressie en angsten heeft de natuur volgens onderzoek een positief effect.

Beeldende therapie is een creatieve en ervaringsgerichte therapievorm waarbij je via beeldende materialen en werkvormen aan de slag kan met hindernissen, problemen en uitéénlopende gevoelens.

Je kan rond alle soorten hulpvragen creatief werken. Via creatieve expressie kan je jouw innerlijke wereld vormgeven. Doorheen het werken in stilte kan je op een veilige manier contact maken met je gevoelens en ze ten volle ervaren. Daarna kan je kiezen of je ze al dan niet in gesprek brengt.

Voor mensen die de neiging hebben sterk te rationaliseren of te verbaliseren kan creatieve therapie zeer verruimend werken.Ook voor mensen die zich moeilijk verbaal uiten is dit een geschikte werkvorm. Het dominante veld van verklaren, interpreteren en externaliseren wordt verlaten om naar het voelen te zakken. Dit kan helend en helpend zijn voor mensen die zichzelf vast denken.

Tijdens het creatief werk wordt een eigen beeldtaal ontwikkeld.Verder wordt gepeild naar diepe verlangens, ondergesneeuwd potentieel en naar datgene wat we zo moeilijk van onszelf kunnen accepteren. Kunstzinnige vaardigheden zijn niet noodzakelijk om een therapeutisch proces te doorlopen. Zonder voorkennis kan je door beeldend aan de slag te kan vormgeven aan het onzegbare, zaken verhelderen, en je verwerkingsproces doorleven. Kunst is niet het uiterlijke van de dingen vormgeven maar het innerlijk.

Schrijftherapie is in essentie boven water krijgen wat je nou precies dwarszit, daarover schrijven, daarbij voelen en daar dan over reflecteren. Het is een boeiende manier van werken omdat het rustgevend en structurerend werkt.

Terugkijken op de eigen schrijfsels kan heel wat emoties oproepen en je veel inzichten geven over je eigen oordelen en censuur ten aanzien van je eigen innerlijk wereld. Schrijven is een veilige manier om eerlijk naar jezelf te kijken en te zoeken naar toelaten en aanvaarden van wat is.

Bij schrijftherapie worden opdrachten, discussies en schrijfsels uitgewisseld en voorgelezen. Gesprekken tussen beide partijen van het therapeutisch proces worden gebaseerd op schrijfsels.

Als coach begeleid ik je in het voorzien van schrijfopdrachten rond bepaalde thema’s maar ook in het zoeken naar storende of disfunctionele gedachten en patronen die in je schrijfsels bovenkomen drijven. Feedback over de vorm komt niet aan bod. Onderwerpen die wel aan bod komen zijn inhoud, interpretaties, en grondtoon .

Methodologie

Waaw maakt gebruik van gesprekstherapie, wandeltherapie, creatieve therapie, schrijftherapie en van contextueel denkwerk. 

De keuze van de methodologie gebeurt in wederzijds overleg.  Soms gaan we vooral voor veilige en vertrouwde werkvormen, andere keren zoeken we  de grens van je comfortzone op. De keuze van de methodologie ontstaat dus in wisselwerking en vanuit een kritische blik op het procesverloop.

Waarom voor WaaW kiezen?

 • Gesprekken zijn no-nonsense en waar mogelijk oplossingsgericht
 • Warme betrokkenheid 
 • Snelle opstart  
 • Beroepsgeheim 
 • Herstelgericht  
 • Empowerend in respect voor het eigen groeitempo

Voor wie?

Voor de zinzoekende, spelende en creatieve mens met behoefte aan tijd en ruimte voor de emotionele en innerlijke wereld van het zijn.

Vertrouwde thema’s voor WaaW zijn:

 • breed verlies (rouw, ziekte, werkloosheid of scheiding)
 • depressie, zinverlies en levensmoeheid
 • relatieproblemen en koppelgesprek
 • verslavingsproblematiek en trauma
 • vastlopen in het verleden

Praktisch

Duur
Elke sessie duurt 50 minuten +10 minuten ontspanning.

Locatie
Bij u thuis, bij WaaW in Drongen of ergens onderweg op een plek naar jou keuze.

Prijs
*55 euro/ uur standaardtarief.
*30 euro/ uur sociaal tarief (verhoogde tegemoetkoming)
*65 euro/ uur huisbezoeken.

Afspraak maken 
Telefonisch afspraak te maken tussen 9:00 en 12:00 via 0485/39.81.77 of
stuur een mailtje naar lut@waaw.expert