• Waaw

  Waar we samenwerken aan welzijn en welbevinden

Lut Geeraert

Gezinswetenschapper met meer dan 20 jaar ervaring

Over Lut :

 • gepassioneerde bezieler van WaaW
 • afgestudeerd als mens – en gezinswetenschapper
 • meer dan 20 jaar ervaring in de ruime welzijnssector
 • reeds als jonge tiener warm betrokken op anderen en sterk geëngageerd
 • ervaring op tal van speelpleinen, vakantiekampen en thematische ateliers
 • op dit ogenblik aan de slag als pedagogisch begeleider
 • vijf jaar ervaring als therapeut in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • ervaring in psychosociale begeleiding van zowel individuen als groepen
 • ervaring in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
 • creatief methodiekontwikkelaar en out of the box denker
 • expressief in woord, beeld en zang
 • ervaring in socio-culturele projecten als deelnemer, artiest, vrijwilliger en als freelancer

Waaw

Procesbegeleiding in welbevinden

WaaW is ontstaan uit de diepe overtuiging dat we met z’n allen baat hebben bij warme medemenselijkheid, diepe verbondenheid en ongedwongen samenzijn.

Aangezien onze maatschappij zich vooral richt op vooruitgang, prestatie en autonomie blijkt hier minder tijd en ruimte voor dan nodig.  WaaW brengt daarom een aanbod specifiek gericht op het welbevinden van mensen.

WaaW gelooft in

 • een samenwerkingsrelatie gestoeld op gelijkwaardigheid
 • warme betrokkenheid en presentie
 • kleinschaligheid
 • de holistische mens
 • acceptatie en mildheid    
 • levenskunst        
 • groei als breed op te vatten concept

Je kan WaaW consulteren als coach, dienstverlener, projectpartner, facilitator, denktank en als aanbieder van kleinschalige en gezellige initiatieven gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling in de breedste zin van het woord.  

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.